Khoa học dữ liệu

6 Data science certificates để nâng tầm sự nghiệp của bạn

6 Data science certificates để nâng tầm sự nghiệp của bạn

Vì sự hấp dẫn của lĩnh vực data science, ngày càng có nhiều người quyết định tham gia lĩnh vực này mỗi ngày. Một số có thể đến từ nền tảng kỹ thuật, trong khi những người khác chỉ tham gia vì tò mò; bất kể lý do bạn quyết định tham gia lĩnh vực này là gì, mục tiêu số 1 của bạn có lẽ sẽ là có được portfolio vững chắc và mạnh mẽ có thể giúp bạn đạt được công.