Định nghĩa SEO

SEO là gì? On-page SEO là cái gì? Có ăn được không ?

SEO là gì? On-page SEO là cái gì? Có ăn được không ?

On-page SEO (On-site SEO) là thực hành tối ưu hóa các yếu tố trên một trang web để xếp hạng cao hơn và kiếm thêm lưu lượng truy cập có liên quan từ các công cụ tìm kiếm. On-page SEO đề cập đến việc tối ưu hóa cả nội dung và mã nguồn HTML của một trang.