Chính Sách Quyền Riêng Tư

Chính Sách Quyền Riêng Tư của DevCoffee Tech

Cập nhật 25/01/2020

Nội dung

 

1 .Về Chính Sách này

Chính Sách này trình bày các chi tiết thiết yếu liên quan đến mối quan hệ giữa dữ liệu cá nhân của bạn với DevCoffee Tech. Chính Sách này được áp dụng đối với tất cả các dịch vụ (nếu có) của DevCoffee (sau đây sẽ được gọi tắt là "Dịch Vụ DevCoffee").

Tuy hiện tại chúng tôi chưa phát triễn bất kì dịch vụ nào nhưng tuỳ từng thời điểm, chúng tôi có thể phát triển các dịch vụ mới hoặc đề xuất các dịch vụ bổ sung. Nếu việc giới thiệu các dịch vụ mới hoặc bổ sung này dẫn tới bất kỳ sự thay đổi đáng kể nào trong cách chúng tôi thu thập hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thêm thông tin hoặc các điều khoản hoặc chính sách bổ sung. Trừ khi có quy định khác khi được giới thiệu, những dịch vụ mới hoặc dịch vụ bổ sung này sẽ tuân thủ theo Chính Sách này.

Mục tiêu của Chính Sách này là để:

 • Đảm bảo rằng bạn hiểu chúng tôi sẽ thu thập những dữ liệu cá nhân nào về bạn, lý do chúng tôi thu thập và sử dụng chúng, và chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với ai.

 • Giải thích cách chúng tôi sử dụng những dữ liệu cá nhân mà bạn chia sẻ với chúng tôi để đem lại cho bạn trải nghiệm tốt hơn khi truy cập vào website hoặc sử dụng dịch vụ của DevCoffee và giải thích các quyền và lựa chọn của bạn liên quan đến những dữ liệu cá nhân về bạn mà chúng tôi thu thập và xử lý, và cách chúng tôi bảo vệ quyền riêng tư của bạn.

 • Chúng tôi hi vọng Chính Sách này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn các cam kết của chúng tôi đối với bạn về quyền riêng tư.

2. Các quyền và ưu tiên của bạn: Cho phép bạn lựa chọn và kiểm soát

Quy Định Chung về Bảo Vệ Dữ Liệu, hoặc "GDRP", mang lại những quyền nhất định cho các cá nhân liên quan đến dữ liệu cá nhân của họ. Theo đó, chúng tôi rất vui lòng cung cấp các biện pháp kiểm soát tính minh bạch và kiểm soát truy cập để giúp người dùng tận dụng các quyền đó. Khi có quy định và ngoại trừ trường hợp bị hạn chế theo quy định của luật áp dụng, các quyền mà cá nhân có bao gồm:

 • Quyền truy cập – quyền được thông báo, và quyền yêu cầu truy cập những dữ liệu cá nhân về bạn mà chúng tôi xử lý;

 • Quyền chỉnh sửa – quyền yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa hoặc cập nhật dữ liệu cá nhân của bạn khi những dữ liệu này không chính xác hoặc không hoàn chỉnh;

 • Quyền xoá – quyền yêu cầu chúng tôi xoá dữ liệu cá nhân của bạn;

 • Quyền hạn chế - quyền yêu cầu chúng tôi tạm thời hoặc vĩnh viễn dừng xử lý tất cả hoặc một phần các dữ liệu cá nhân của bạn;

 • Quyền phản đối:

  • quyền phản đối, tại bất kỳ thời điểm nào, việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên các căn cứ liên quan đến tình huống cụ thể của bạn;

  • quyền phản đối việc các dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý vì các mục đích tiếp thị trực tiếp;

 • Quyền di chuyển dữ liệu – quyền yêu cầu bản sao dữ liệu cá nhân của bạn dưới dạng điện tử và quyền truyền dữ liệu cá nhân đó cho việc sử dụng dịch vụ của một bên khác; và

 • Quyền không bị lệ thuộc vào các quyết định tự động – quyền không bị lệ thuộc và quyết định được đưa ra hoàn toàn tự động, bao gồm quyết định tạo hồ sơ, khi quyết định có hiệu lực pháp lý với bạn hoặc gây ra hệ quả đáng kể tương tự.

3. Dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập từ bạn

Chúng tôi đã trình bày trong bảng dưới đây những loại dữ liệu cá nhân về bạn chúng tôi thu thập và sử dụng, và cách chúng tôi thu thập những dữ liệu này:

Các loại dữ liệu cá nhânMô tả loại
Dữ Liệu Người DùngĐây là loại dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp hoặc được chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên người dùng, địa chỉ email, số điện thoại, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ cư trú, và quốc gia của bạn.

4. Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn vào mục đích gì

Khi bạn tương tác với Devcoffee, chúng tôi dùng nhiều công nghệ khác nhau để xử lý dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập về bạn cho mục đích cải thiện tương tác người dùng. Những dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập từ bạn, được sử dụng cho những mục đích dưới đây:

Mô tả mục đích xử lýLoại dữ liệu cá nhân dùng cho mục đích xử lý
Để cung cấp và cá nhân hoá dịch vụ
 • Dữ Liệu Người Dùng
 • Dữ Liệu Sử Dụng
Để hiểu, phát hiện, khắc phục sự cố và sửa lỗi trong Dịch Vụ
 • Dữ Liệu Người Dùng
 • Dữ Liệu Sử Dụng
Để đánh giá và phát triển các tính năng, công nghệ mới, và để cải thiện Dịch Vụ
 • Dữ Liệu Người Dùng
 • Dữ Liệu Sử Dụng
Để tuân thủ nghĩa vụ luật định và các yêu cầu thực thi pháp luật
 • Dữ Liệu Người Dùng
 • Dữ Liệu Sử Dụng
Để thực hiện nghiên cứu
 • Dữ Liệu Người Dùng
 • Dữ Liệu Sử Dụng

5. Chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi không chia sẽ dữ liệu cá nhân của bạn với bất kì bên thứ 3 nào khác.

6. Thay đổi Chính Sách này

Đôi khi chúng tôi có thể thay đổi Chính Sách này.

Khi chúng tôi thay đổi đáng kể Chính Sách này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông báo hiển thị nổi bật phù hợp cho từng trường hợp, ví dụ, bằng việc hiển thị thông báo nổi bật trên Dịch Vụ Spotify hoặc gửi cho bạn email và/hoặc thông báo cho thiết bị. Chúng tôi có thể thông báo trước cho bạn.

Do đó, vui lòng đảm bảo rằng bạn đọc kỹ thông báo nêu trên.

7. Liên hệ với chúng tôi.


Cảm ơn bạn vì đã đọc Chính Sách này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính Sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi với thông tin bên dưới:

Email:hieunguyen@devcoffee.tech
Facebook: fb.me/devcoffee.tech